Sme nadšený fotoateliér so sídlom v Trnave, Slovensko

Moja profesia je fotografka a vizážistka. Pracujem vo vlastnom a veľkom ateliéri v meste Trnava. Byť fotografkou pre mňa znamená vidieť krásu v ľuďoch, je to pre mňa také prirodzené ako dýchať vzduch. Fotografia nie je len záber svetla, ale aj zachytenie osobnosti fotografovaného človeka. Fotografia dokáže načerpať a zobraziť duchovnú krásu, ktorá je vo vnútri každého z nás. To je moja úloha fotografky.

 

" Lovely pictures, nice colours, but the most important is that you have caught the mood. Beautiful. "

Alica Rynke

.

Read Our Blog

We love meeting new people. If you want to work with us send a message.